Akılcı, Bilimsel, Modern ve Çağdaş Belediyecilik..

İnşaat Ruhsatı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

GÖYNÜCEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

(FEN VE İMAR İŞLERİ BİRİMİ)

 

S.No

 

Hizmetin Adı

 

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

1-

 

Yapı(İnşaat)

Ruhsat İşlemleri

1-Dilekçe

2-Cins Değişikliği Ablikasyon Krokisi

3-Tapu

4-Projeler(Statik,Mimari,Elektrik,Zemin Etüdü)

 

 

2 Gün

 

2-

Yapı Kullanma

Ruhsatı

1-Dilekçe

2-SGK Borcu Yoktur Belgesi

3-Kurum Borcu Yoktur Belgesi

4-Cins Değişikliği Ablikasyon Krokisi

5-Mal Müdürlüğünden İlişik Kesme Belgesi

6-İnşaat Ruhsat Fotokopisi

 

 

 

2 Gün

 

3

 

Kat İrtifakı

Kurulması

1-Dilekçe

2-İnşaat Ruhsatı

3-Tapu

4-Malikler Listesi

5-Kat Planına göre düzenlenmiş Mimarı Proje

 

 

2 Gün

 

4-

Kamulaştırma Talebi

1-Dilekçe

2-Tapu

3-Veraset İlamı

4-Vekaletname

 

 

30 Gün

5-

Arsa Tahsis Belgesi

 

Dilekçe

30 Gün

 

6-

Parsaliz

 

asyon Talebi

1-Dilekçe

2-Parsel Maliklerin Talebi

3-Harita Mühendisleri Tarafından hazırlanan ifraz haritası

 

30 Gün

 

 

7

İmar Durumu

1-Dilekçe

2-Tapu ve Adres bilgilerini içeren belge

1 Gün

8-

Trampa Talebi

1-Dilekçe

2-Tapu

3-Veraset ilamı veya Vekaletname

1 Gün

 

 

İNŞAAT RUHSATI İŞLEMLERİ
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
1- Taşınmaz sahibi veya kanuni vekili inşaat yapılacak arsaya ait tapu senedi, kadastro müdürlüğünden  alınan çap ve bir dilekçe ile belediyemize müracaat ederek projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere parselin mevcut imar planına göre yapılanma şartlarının belirtildiği imar durum belgesini alır
2- Belediyenin verdiği imar durumu belgesine göre; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat (kat kaloriferi, kalorifer, ısı yalıtım, asansör vs.) projeleri 3 takım halinde hazırlanır.
3- Tüm bu projeler ile birlikte inşaat ruhsatı alınmak üzere belediyemize müracaat edilir. Projeler belediyece incelenerek eksiklik ve yanlışlık bulunmuyor ise 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik veya yanlışlık  bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklikler yazı ile bildirilir ve projeler iade edilir. Eksiklikler giderildikten sonra yapılacak başvurudan sonra 15 gün içinde ruhsat verilir.Verilen inşaat ruhsatının süresi 5 yıl olup, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekmektedir. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi zorunludur. Şayet 5 yıl içinde inşaat bitirilmezse ruhsat müddeti dolmadan belediyeye müracaat edilerek ruhsatın yenilenme talebinde bulunulur. Ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nde yapacağınız , işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli evraklar şunlardır:
İmar Durum Talebi İçin:   Yeni başvurular için tapu, çap, dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Önceden dosya var ise mevcut dosyadan işlem yapılır. İşlemler için ilgili harçların ödenmesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.
İnşaat Ruhsatı : Onaylı mimari proje, statik proje, tesisat projeleri, inşaat taahhütnamesi (veya müteahhit taahhüdü), hissedarlı ise: muvafakat belgesi, T.U.S. taahhüdü  ile başvurular yapılır. Bu işlemlerle ilgili harçların ödemesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.
İskan Müracaatı: Yapı kullanma izin belgesi, inşaat ruhsatı, temel ve temel üstü vizeleri yapılmış,
ısı yalıtım raporu alınmış, projesine uygun yapılmış yapılara verilen bir belgedir. İskan müracaat formu ve harçları ile işleme başlanılır. Gerekli yazışmalar sonucu iskan verilir
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Ruhsat talep dilekçesi
2. Tapu sureti
3. Mal sahiplerinin vekaletnamesi (Gerekli ise)
4.  Aplikasyon Krokisi
5. İmar Durumu (1 yıl süreli)
6. İnşaat mühendisinin statik hesaplarına temel teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu
7. 3  Takım mimari proje
8. 3 Takım Statik Proje
9. 3 takım Elektrik Projesi
10. 3 Takım Sıhhi Tesisat projesi
11. 5 kat ve üstü binalar için asansör avan projesi
12. Kaloriferli binalar için kalorifer tesisatı projesi
13. Mühendislerin ilgili odalarından alacakları fenni mesullük taahhütnameleri ve proje müellifi sicil durum belgeleri.

İletişim

  • Atatürk Cad. No:1, 05900 Göynücek/Amasya
  • 0358 615 20 81 /
  • 0552 903 1123
  • iletisim@goynucek.bel.tr
© 2022 Göynücek Belediyesi | Tüm hakları saklıdır. Tasarım: Özgüweb

Meclis Kararları